Policy

Nordman är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

Nordman varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med anledning av detta kan Nordman inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när Internet används.

Nordman tillämpar ”allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679” efter bästa kunskap och tilltro. Nordman använder inloggningsuppgifter på ett ansvarsfullt. Inloggningsuppgifter används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller Argus. Vårt program kan innehålla länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att ge ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. Nordman tar inget ansvar för hur dessa andra program eller web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”.